نماشویان پایتخت ( تهران ساب)

نماشویی

گروه تخصصی نماشویان پایتخت ( تهران ساب) بیش از 10 سال در سطح شهر تهران و کرج در حال فعالیت در زمینه نماشویی ساختمان میباشد و در طول دورانی که از زمان شروع فعالیت مان میگذرد در زمینه شستشوی نما شاید به بیش از 2000 ساختمان کوچیک و بزرگ ارائه خدمات کرده ایم و مشتریان قبلی ما میتوانند گواهی روشن باشند بر سطح کیفی و دقت کارکرد پرسنل ما

چرا پایتخت انتخاب مناسبی است؟

نماشویان پایتخت با لحاظ تجهیزات مدرن مورد استفاده از طرف پرسنل , دارا بودن پرسنل مجرب و توانا و مجهز بودن به بیمه های قوی حوادث کار میتواند برای شستشوی نمای ساختمان شما گزینه ای ایده آل باشد.

کار در ارتفاع

کار در ارتفاع تفاوت های زیادی با شرایط کار در زمین دارد . نماشویی ساختمان از جمله حرفه هایی است که در اغلب موارد نیازمند کار در ارتفاع میباشد . از همین رو باید دقت شود در انتخاب افرادی که در این زمینه مشغول به فعالیت هستند.

پروسه نظارت بر شستشوی نما در ارتفاع

اهمیت این موضوع از آن جهت است که اولا نظارت در بر حسن انجام کار و کیفیت شستشوی نمای ساختمان برای کارفرمایان راحت نیست و نیاز است که افراد مجرب و نمونه کارهای قوی در این زمینه کمک بگیریم.

کار در ارتفاع نیازمند بیمه های معتبر حوادث میباشد

همچنین کار در ارتفاع بخاطر خطرات جانی نیازمند استفاده از بیمه های مطمئن میباشد و توصیه میشود از افرادی کمک بگیرید که بیمه های حوادث معتبری داشته باشند. تا در صورت بروز هرگونه مشکلی مسئولیتی متوجه شما نباشد.